Προϊόντα
Close

After Sales Support

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία που αναγράφεται στο παραστατικό (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή Τιμολόγιο) της αρχικής αγοράς των προϊόντων από τον πρώτο τελικό χρήστη και δεν μεταβιβάζεται. Η χρονική διάρκεια της εγγύησης ορίζεται τουλάχιστον στα 2 έτη και καλύπτει τα ελαττώματα που προκύπτουν από τα υλικά ή την εργασία συναρμολόγησης του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

Κατά την διάρκεια της εγγύησης θα γίνεται επισκευή ή αντικατάσταση του προβληματικού προϊόντος χωρίς καμία επιβάρυνση ανταλλακτικών και εργασίας σε χρόνο, τόπο και με τρόπο που θα καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από την κρίση της PASOLUTIONS.

Η εγγύηση δεν ισχύει για τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, κακή τοποθέτηση, λανθασμένη ή πλημμελή εγκατάσταση και συντήρηση, χτύπημα, πτώση της συσκευής, λάθος σύνδεση, διαφορετική τάση ρεύματος, αυξομείωση τάσης δικτύου, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, ακραία θερμοκρασία, υγρασία, ρίψη υγρών, διαρροές οξέων μπαταριών, καιρικά φαινόμενα (κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο).
 • Βλάβες σε μεγάφωνα, διαφράγματα, πηνία, κάψες, κεφαλές μικροφώνων, κεφαλές και διόδους laser, κεφαλές βελόνες πικάπ, ποτενσιόμετρα, λαμπτήρες, διόδους και λαμπτήρες LED, κόρνες, αντλίες, μοτέρ, καλώδια, βύσματα, αξεσουάρ και γενικά, αναλώσιμα υλικά.
 • Χρήση αντίθετη με τις προδιαγραφές και τον σκοπό χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής.
 • Βλάβες που προκλήθηκαν από μη νόμιμο λογισμικό ή από ιούς ή από αποτυχημένη απόπειρα αναβάθμισης.
 • Όταν ο σειριακός αριθμός (Serial Number) ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλαχθεί, αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί.
 • Όταν σε μία συσκευή έχει γίνει απόπειρα ή έχει πραγματοποιηθεί επισκευή ή μετατροπή από οποιονδήποτε άλλον εκτός του τεχνικού τμήματος της εταιρίας.

Ο πελάτης αμέσως μετά την αγορά και πριν την χρήση ενός προϊόντος θα πρέπει να έχει διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, καθώς σε αυτό περιέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που καλύπτουν την σωστή χρήση, συνδεσμολογία αλλά και συντήρηση του.

Στην περίπτωση που κάποια επισκευή κριθεί εκτός προϋποθέσεων εγγύησης, πέραν του κόστους των ανταλλακτικών ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις:

 • Ως ελάχιστη χρέωση για τον έλεγχο μιας συσκευής και την εκτίμηση των εργασιών επισκευής ορίζεται το ποσό των 20,00€, το οποίο προκαταβάλλεται και συμψηφίζεται με το τελικό κόστος της επισκευής που προκύπτει από την αξία των τυχών ανταλλακτικών και της εργασίας.
 • Η αντίστοιχη ελάχιστη χρέωση για τα απλά καλώδια είναι 5,00€ ανά τεμάχιο, ενώ για καλώδια multi άνω των 16 καναλιών και για ειδικές κατασκευές καλωδίων πχ. Stageboxes, cablereels, καλώδια με πολύ-βύσματα κτλ. είναι 30,00€ ανά τεμάχιο.

Του κανόνα ελάχιστης χρέωσης εξαιρούνται συσκευές με αξία τιμής καταλόγου κάτω των 100,00€

 • Η Χρέωση εργασίας του Τεχνικού τμήματος είναι 30,00€ ανά ώρα.
 • Η Χρέωση εργασίας του Τεχνικού τμήματος στον χώρο του πελάτη είναι τα 50,00€ ανά ώρα. Η χρέωση αυτή αφορά εργάσιμες ώρες εντός του εκάστοτε ισχύοντος ωραρίου της Εταιρίας και για περιοχές εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Εκτός ωραρίου ή για άλλες περιοχές οι χρεώσεις προκύπτουν κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη.

 • Στις περιπτώσεις που η επισκευή υπερβαίνει τα 200,00€ απαιτείται προκαταβολή 30%.

 

Όροι και Διαδικασία παραλαβών και επισκευών

Ο πελάτης με την παράδοση συσκευών προς επισκευή, δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους επισκευής καθώς και ότι η ενημέρωσή του από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας σχετικά με την επισκευή των προϊόντων που αναφέρονται στο αντίστοιχο Δελτίο Παραλαβής μπορεί να γίνεται στο email που έχει δηλώσει.

Η μεταφορά και η τυχόν ασφάλιση των προς επισκευή προϊόντων από και προς το Τεχνικό Τμήμα της PASOLUTIONS γίνεται πάντα με ευθύνη και έξοδα του πελάτη, είτε αυτά καλύπτονται από εγγύηση, είτε όχι.

Το Τεχνικό τμήμα της PASOLUTIONS δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια δεδομένων από τις συσκευές κατά τη διάρκεια της επισκευής. Ο πελάτης θα πρέπει να έχει φροντίσει για την διαφύλαξη των δεδομένων που τυχόν υπάρχουν στην προς επισκευή συσκευή πριν την παραδώσει.

 • Ο πελάτης ενημερώνεται για το κόστος της επισκευής πριν αυτή ξεκινήσει. Απαιτείται επιβεβαίωση του πελάτη πριν κάθε διαδικασία επισκευής. Σε περίπτωση καθυστέρησης της επιβεβαίωσης, μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ενημέρωση από το Τεχνικό τμήμα, η διαδικασία της επισκευής δεν θα αρχίζει και οι συσκευές θα είναι έτοιμες προς παραλαβή από τον πελάτη με δική του ευθύνη και έξοδα.
 • Στην περίπτωση που η επισκευή κριθεί ασύμφορη ή η συσκευή κριθεί “Μη-επισκευάσιμη” ή ο πελάτης δεν επιθυμεί να προχωρήσει στην επισκευή, η ελάχιστη χρέωση δεν επιστρέφεται και ο πελάτης παραλαμβάνει την συσκευή στην κατάσταση που παραδόθηκε, κατά το δυνατόν.
 • Η επισκευή της συσκευής γίνεται σύμφωνα με την περιγραφή βλάβης που υποδεικνύει ο πελάτης.
 • Εργασίες που απαιτούν ανταλλακτικά, εξαρτούνται άμεσα από τροφοδοσία από τρίτους και ενδέχεται να επηρεάσουν τον χρόνο ολοκλήρωσης της επισκευής.
 • Οι επισκευασμένες συσκευές ή οι συσκευές που δεν επισκευάστηκαν διότι κρίθηκε ασύμφορη η επισκευή ή η συσκευή κρίθηκε “Μη-επισκευάσιμη” ή ο πελάτης δεν ενέκρινε να προχωρήσει η επισκευή, θα πρέπει να παραλαμβάνονται από το Τεχνικό τμήμα εντός τριάντα (30) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.
 • Μετά τη παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος ο πελάτης θα επιβαρύνεται έξοδα αποθήκευσης με ημερήσια χρέωση 3,00€.
 • Μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την αρχική ειδοποίηση, στην περίπτωση που ο πελάτης δεν προβεί στην παραλαβή των επισκευασμένων ή μη συσκευών, φροντίζοντας την μεταφορά με ευθύνη και έξοδα δικά του, εξουσιοδοτεί την PASOLUTIONSμέσω του σχετικού Δελτίου Παραλαβής που εκδίδεται κατά την παραλαβή του προϊόντος, να προβεί στην ανακύκλωση των προϊόντων που αναφέρονται σε αυτό και σε κάθε περίπτωση συναινεί ανεπιφύλακτα στην καταστροφή του και δεν έχει καμία απολύτως απαίτηση ή αξίωση κατά της PASOLUTIONS.
 • Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται μόνο με επίδειξη του δελτίου παραλαβής ή κατόπιν ταυτοποίησης με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί κατά την παραλαβή και μετά την πλήρη εξόφληση της επισκευής.

 

*Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

Η εταιρεία για κάθε συσκευή που επισκευάζει δίνει εγγύηση καλής λειτουργίας 6 μηνών για την εργασία και τα ανταλλακτικά για τη συγκεκριμένη βλάβη που επισκεύασε.

Η εταιρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθεί η κάθε επισκευή το συντομότερο και με τον καλύτερο τρόπο. Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνείτε με το τεχνικό μας τμήμα.